Programa

09:00 - 09:15

Įžanginis žodis, konferencijos tikslai

09:15 - 09:45

Viešųjų pirkimų įstatymo aktualijos: kur esame ir ko tikėtis

 • VPĮ projekto situacija
 • Naujojo VPĮ struktūra, naujos sąvokos, klasikinių ir komunalinių pirkimų atskyrimas, kuo VPĮ skiriasi nuo ES Viešųjų pirkimų direktyvos
 • Esminiai VPĮ pakeitimai, aktualūs perkančiosioms organizacijoms
 • Esminiai VPĮ pakeitimai, aktualūs tiekėjams
Aurelija Kriščiūnaitė / LR Ūkio ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus patarėja
09:45 - 10:15

Teismų praktika: 2016 m. pamokos

 • Tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindai
 • Viešojo pirkimo sutarties pripažinimas niekine dėl viešojo pirkimo procedūrų metu padarytų pažeidimų
 • Tiekėjo pasiūlymo atmetimas tiekėjui pateikus melagingą informaciją apie savo kvalifikacijos atitiktį
 • Melagingos informacijos sąvoka
 • Konkurencijos principas viešuosiuose pirkimuose
Karolis Šimanskis / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas
10.15 -10.30

Dalyvių klausimai

10:30 - 10:55 Kavos pertrauka
10:55 - 11:25

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) veiklos prioritetai ir kryptys

Diana Vilytė / Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė
11:25 -12:05
Diskusija

Ar reikia uždrausti vidaus sandorius?

 • Vidaus sandorių mastas ir rinkos įvertinimas
 • Vidaus sandorių viešinimas
 • Neigiama (teigiama) vidaus sandorių įtaka rinkai ir konkurencijai
 • Kaip pagal naująjį VPĮ griežtėja sąlygos sudaryti vidaus sandorius
Pranešėjai
12.05 -12.25

Dalyvių klausimai

12:25 - 13:25 Pietų pertrauka
13:25 - 13:45

Kaip išvengti „auksinių“ šaukštų istorijos

 • Perkančiosios organizacijos darbuotojų funkcijų paskirstymo ir organizavimo reikšmė
 • VPĮ suteikiamos galimybės lanksčiau vykdyti pirkimus, pvz. efektyvesnio pirkimo būdo pasirinkimas, pirkimo objekto formavimas, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus pasirinkimo nauda ir teikiamos galimybės
 • Pirkimo vykdymo grafikas ir planas, jo reikšmė, rizikų valdymo planavimas ir priemonės
Laura Ziferman / „Ellex Valiunas“ partnerė
13:45 - 14:10

Efektyvesnis pasirengimas viešajam pirkimui: tiekėjo patirtis

 • Kaip viešąjį pirkimą ir jo sąlygas mato tiekėjas
 • Tiekėjo vertinimas: kaip balansuoti tarp konkurencijos užtikrinimo ir viešojo intereso
 • Skaidrumo didinimas ir efektyvus dialogas su perkančiąja organizacija
Rokas Šlekys / UAB „Fima“ Sprendimų departamento direktorius
14:10 -14:35

Efektyvių viešųjų pirkimo procedūrų nauda: perkančiosios organizacijos patirtis

 • Viešųjų pirkimų organizavimo praktikos ir patirtis „Lietuvos energijos“ grupėje – LEAN įrankių taikymas pirkimuose
 • Viešųjų pirkimų vykdymo centralizavimas: naudos, finansinis efektas, planai ateičiai
Megana Margytė – Maksimiak / UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Pirkimų organizavimo paslaugų centro vadovė
14:35 - 15:20
Diskusija

Susijusių ūkio subjektų dalyvavimas viešajame pirkime

 • Susijusių asmenų dalyvavimo pirkimuose rizikos: galimo piktnaudžiavimo schema viešajame pirkime
 • 2016 m. spalio 11 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kreipimasis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl galimybių dalyvauti susijusiems asmenims viešuosiuose pirkimuose
 • Kaip elgtis perkančiosioms organizacijoms belaukiant ESTT sprendimo
Pranešėjai
15.20 - 17.00

Klausimai, diskusijos. Konferencijos apibendrinimas

Diana Vilytė
Diana Vilytė
Viešųjų pirkimų tarnybos vadovė


Karolis Šimanskis
Karolis Šimanskis
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas

Laura Ziferman
Laura Ziferman
„Ellex Valiunas“ partnerė

Aurelija Kriščiūnaitė
Aurelija Kriščiūnaitė
LR Ūkio ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus patarėja

Jūratė Šovienė
Jūratė Šovienė
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

Rokas Šlekys
Rokas Šlekys
UAB „Fima“ Sprendimų departamento direktorius

Jolita Šalkauskienė
Jolita Šalkauskienė
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorė

Jolanta Ivanauskienė
Jolanta Ivanauskienė
LR Konkurencijos tarybos narė

Marius Juonys
Marius Juonys
„Ellex Valiunas “ partneris

Megana Margytė – Maksimiak
Megana Margytė – Maksimiak
UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Pirkimų organizavimo paslaugų centro vadovė

Ieva Lauraitytė
Ieva Lauraitytė
UAB „Lietuvos energija“ Teisės tarnybos direktorė

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva