Programa

08:30-09:00 Registracija
09:00-09:20
Viešbutis „Urbihop“

Kaip rasti patvirtintus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus?

09:20-09:50
Viešbutis „Urbihop“

Teritorijų planavimo dokumentų ginčijimas dėl:

 • Esminių procedūrinių pažeidimų
 • Viešųjų interesų pažeidimo
 • Kaimynų ir kitų asmenų individualių interesų pažeidimo
09:50-11:00
Viešbutis „Urbihop“

Ginčai dėl nepatvirtintų (rengiamų) teritorijų planavimo dokumentų:

 • Planavimo pasiūlymų teikimas ir skundai dėl jų atmetimo
 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patikrinimo akto skundimas
 • Kas turi teisę teikti skundus?
 • Skundų padavimo procedūros
 • Galimos ginčų baigtys ir jų pasekmės
 • Diskusijos
11:00-11:20 Kavos pertrauka
11:20-13:30
Viešbutis „Urbihop“

Ginčai dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (individualių ir norminių administracinių aktų) teisėtumo:

 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei kitų institucijų teisė tikrinti patvirtintų planų teisėtumą ir galimos tokių patikrinimų baigtys
 • Kas turi teisę ginčyti individualius ir norminius teritorijų planavimo dokumentus teisme
 • Ginčijimo pagrindai
 • Teismingumas ir skundų padavimo terminai
 • Galimos ginčų baigtys ir jų pasekmės

 

Statybą leidžiančių dokumentų ginčijimas

 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei kitų institucijų teisė tikrinti išduotų leidimų bei pritarimų teisėtumą ir galimos tokių patikrinimų baigtys
 • Kas turi teisę ginčyti statybą leidžiančius dokumentus teisme
 • Ginčijimo pagrindai
 • Statybą leidžiančio dokumento neteisėtumo pagrindai
 • Ginčų teismingumas ir skundo padavimo terminai
 • Statybą leidžiančio dokumento nuginčijimo pasekmės (statybų įteisinimas, statinio griovimas, statytojo atsakomybė)
 • Statytojo teisių gynimas nuginčijus statybą leidžiantį dokumentą (projektuotojų, valstybės institucijų ir tarnautojų bei kitų asmenų atsakomybė prieš statytoją už statybų neteisėtumą)
Donatas Jasaitis
Donatas Jasaitis
„Sorainen“ advokatas, vyresnysis teisininkas

Aušra Mudėnaitė
Aušra Mudėnaitė
„Sorainen“ partnerė

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva