Programa

08:45-09:00 Registracija
09:00 - 10:30
Viešbutis „Comfort Hotel“, Kauno g. 14, Vilnius

Darbo kodekso įsigaliojimo tvarka – kaip taikysime naują įstatymą?

Ar galios iki 2017 m. liepos 1 d. sudarytos darbo sutartys, kodėl reikia peržvelgti turimas terminuotas darbo sutartis, ką būtina keisti, kokią informaciją suteikti darbuotojams. Nauji privalomi dokumentai – kas ir apie ką? Lyčių lygybė ir asmens duomenų apsauga – ar esame pasiruošę?

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Viešbutis „Comfort Hotel“, Kauno g. 14, Vilnius

Darbo sutartys

Darbo sutarčių sudarymas ir vykdymas (būtinosios ir papildomos sąlygos, jų keitimas, konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų turinys). Aptarsime: kodėl absoliuti dauguma iki šiol sudarytų nekonkuravimo susitarimų taps nebeaktualūs; darbdavio pareigos dėl konfidencialios informacijos apsaugos; kada gi iš tiesų įsigalios naujai sudaryta darbo sutartis. Praktinės užduoties metu įvertinsime tinkamus ir netinkamus darbo sutarties sąlygų pavyzdžius.

Darbo sutarčių rūšys (naujos darbo sutartys: jų privalumai ir trūkumai; pakeitimai terminuotos ir laikinojo įdarbinimo sutarties reguliavime). Darbo sutarčių nutraukimas: pagrindai, sąlygos, ribojimai. Aptarsime ir palyginsime naują darbo sutarčių nutraukimo reguliavimą.

12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Viešbutis „Comfort Hotel“, Kauno g. 14, Vilnius

Darbo užmokestis: esminės naujovės ir taikymo ypatumai. Darbo ir poilsio rėžimo pokyčiai

Praktinės užduoties metu aptarsime, į ką reikia atsižvelgti renkantis tinkamiausią darbo laiko rėžimą,  kaip tinkamai pakeisti jau nustatytą darbo laiko rėžimą ir kodėl svarbu skirti dėmesio darbo užmokesčio sistemai.

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:15
Viešbutis „Comfort Hotel“, Kauno g. 14, Vilnius

Atsakomybė – kas keičiasi materialinės ir drausminės atsakomybės taikyme?

Aptarsime: ar egzistuoja alternatyvos visiškos materialinės atsakomybės sutarčiai; ar darbuotojas tikrai nebus atsakingas už visą padarytą žalą? Ar drausminė atsakomybė tikrai nebeaktuali?

Darbo ginčų nagrinėjimo ypatumai pagal naują įstatymą. Aptarsime: kokių darbo ginčų pokyčių galime tikėtis, kodėl diskriminacija darbe lemia ne tik reputacijos, tačiau ir finansinius nuostolius ir kt.

16:15-16:45 Klausimai, diskusija
Jurgita Judickienė
Jurgita Judickienė


Karolina Laurynaitė
Karolina Laurynaitė

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva