Programa

08:45-09:00 Registracija
09:00 - 10:30

Įžanga

Agile projektų valdymo skirtumai nuo tradicinio projektų valdymo

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15

Tęsinys

Agile projektų valdymo skirtumai nuo tradicinio projektų valdymo (tęsinys)

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30

Pavyzdžiai

Agile manifestas ir Agile projektų pavyzdžiai

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30

Scrum procesas

Populiariausio Agile projektų valdymo metodo Scrum procesas, rolės ir taikymo patarimai

16:30-17:00 Klausimai, diskusija
Vaidas Adomauskas
Vaidas Adomauskas


„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva