BALTIJOS LEAN FORUMAS 2017
Balandžio 27 d., 2017 m.

Problemų sprendimas PDCA metodu

Vieta: Viešbutis „Grand Spa Lietuva“, V. Kudirkos g. 45, Druskininkai 
Laikas: 2017.04.28 / 09.00-17.00 

Dalyvių skaičius: iki 25

Mokymų dalyviai įgis pirminius įgūdžius, kaip struktūriškai spręsti sudėtingas ir pasikartojančias organizacijos problemas, kurių sprendimas įprastu būdu nėra aiškus ir/arba yra neefektyvus. Po mokymų dalyviai gebės tinkamai įvardinti pačią problemą, suprasti procesą, kuriame iškilo problema, nusimatyti tikslą, rasti esmines problemos priežastis, nusimatyti veiksmus, stebėti rezultatą, standartizuoti atliktus pakeitimus. 

Mokymų pagrindinės temos:

  1. PDCA kaip Lean verslo praktika. Šioje dalyje bus nagrinėjami trys organizacijos problemų sprendimų lygiai – vadovų, viduriniosios grandies, operatyvinio lygmens darbuotojų; kokia kiekvieno darbuotojo rolė ir kaip teisingai ją suvokdami kuriame problemų sprendimo kultūrą organizacijoje
  2. 9 mąstymo ir elgsenos modeliai efektyviam problemų sprendimui ir greitam mokymuisi
  3. „Toyota“ organizacijoje taikomas 8 žingsnių metodas problemų sprendimo metodas - praktinių verslo atvejų nagrinėjimas

Lektorius: Mantas Ringys, „Lean.lt“ konsultantas
 

VACA - vertės žemėlapio analizė

Vieta: Viešbutis „Grand Spa Lietuva“, V. Kudirkos g. 45, Druskininkai 
Laikas: 2017.04.28 / 09.00-17.00 

Seminaro metu bus mokomasi, kaip greitai ir efektyviai nustatyti įvairių administracijos procesų (pvz. planavimas, pirkimas, sprendimų priėmimas) didžiausias problemas -galimybes patobulinimui, siekiant sutrumpinti užsakymo vykdymo laiką ir pagerinti proceso, paslaugos ar produkto kokybę. Naudojant VACA yra išryškinami vertės nekuriantys proceso žingsniai, numatomi veiksmai jiems pagerinti bei jų įgyvendinimo prioritetai. 

Mokymai skirti tiems, kurie nori didinti savo administracijos procesų efektyvumą, našumą ir mažinti klaidas.     

Lektorius: Petras Šikšnelis, „Lean.lt“ praktikas, sukaupęs daugiau, nei 13 metų patirtį logistikos ir gamybos planavimo srityse Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse. Sertifikuotas „Honsha“ komandos

 

Efektyvus susirinkimų vedimas: Asaichi

Vieta: Viešbutis „Grand Spa Lietuva“, V. Kudirkos g. 45, Druskininkai 
Laikas: 2017.04.28 / 09.00-17.00  

Seminare bus mokomasi valdyti veiklą susirinkimų sistemos (Asaichi) pagalba. Asaichi sistema leidžia greitai pastebėti proceso problemas ir įgalina efektyviai jas spręsti visuose organizacijos lygmenyse. Asaichi – neatsiejama LEAN sistemos dalis, kuri padeda pamatyti prioritetines procesų vietas kitų Lean metodų taikymui. Po mokymų dalyviai gebės nusimatyti tinkamus proceso rodiklius ir juos atvaizduoti, nustatyti Asaichi susirinkimų standartus, efektyviai organizuoti susirinkimus, nustatyti proceso problemas ir užtikrinti efektyvų jų sprendimą įtraukiant susijusius proceso dalyvius. 

Lektorius: Marius Skersys, Lean.lt praktikas, sukaupęs daugiau nei 7 metų patirtį gamybos ir LEAN srityse Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse, sertifikuotas „Honsha“ komandos 

 

 

Standartizuotas darbas vadovui su Bob Plummer

Vieta: Viešbutis „Grand Spa Lietuva“, V. Kudirkos g. 45, Druskininkai 
Laikas: 2017.04.28 / 09.00-17.00  

Mokymai vyks anglų kalba.

Standartizuotas darbas vadovams yra kritinis vadovavimo elementas, kuris leidžia užtikrinti:

Įmonės procesų vykdymą teisinga bei nuspėjama eiga per vizualų valdymą bei kasdienę atskaitomybę;
Vadovo darbų savalaikį ir efektyvų planavimą, sudarant aiškius darbų standartus ir laikus.
Vadovo standartizuotas darbas, kalbant apie automobilius yra lyginamas su varikliu, kurio pagalba įmonės veikla juda į priekį.
Įmonės, kurių vadovai standartizavo savo darbą džiaugiasi:

– Pastovumu;
– Patikimumu;
– Nuolatiniais tobulinimais;
– Aiškiais tikslais;
– Sėkmingu komandiniu darbu;
– Vadovų įsitraukimų į procesų veiklą.

Lektorius Bob Plummer, „Honsha“ konsultantas, 15 metų buvęs NUMMI (priklausė „Toyota“) vieno iš padalinių prezidentas 

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva