Programa

09:00 - 09:10

Įžanginis sveikinimo žodis, konferencijos tikslai

I-oji sesija. ES mokesčių reforma ir jos įtaka valstybių narių mokesčių sistemoms
09:10-09:50

Naujausios ES pelno mokesčio iniciatyvos

 • Apmokestinimo pelno mokesčiu Europos Sąjungoje reformų veiksmų planas ir Europos Komisijos iniciatyvos po veiksmų plano paskelbimo 2015 metais
 • Kovos su mokesčių vengimu Direktyvos tikslai ir politikos prioritetai
 • Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės sistemos ES atnaujinimo iniciatyva
Ioanna Mitroyanni / Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato atstovė
09:50 - 10:30

Europos verslo reakcija į ES iniciatyvas

 • Ką ES ir EBPO iniciatyvos iš tikrųjų reiškia ir kokius pokyčius jau atnešė Europos verslui?
 • Kuo skiriasi ir kuo panaši atskirų Europos šalių verslo reakcija?
 • Kokių veiksmų verslas imasi dėl padidėjusios mokesčių administravimo naštos – ypač sandorių kainodaros srityje?
 • Kaip Europos verslas tvarkosi su jau pasikeitusiu mokesčių administratorių požiūriu?
Isabel Verlinden / PwC partnerė, pasaulinio tinklo sandorių kainodaros praktikos lyderė
10:30 - 10:45

Dalyvių klausimai

10:45 - 11:15 Kavos pertrauka
II-oji sesija. Kaip ES mokesčių sistemos reformai turėtų ruoštis Lietuvos verslas
11:15-11:45

Tarptautinės iniciatyvos ir mokesčiai Lietuvoje: dabartis ir ateities tendencijos

 • Ko tikėtis ir laukti Lietuvoje: kokia yra LR Finansų ministerijos pozicija dėl jau priimtų ES direktyvų ir dar tik planuojamų iniciatyvų; kada ir kurie pakeitimai Lietuvoje tikėtina bus perkelti į įstatymus ir kaip?
 • Kas jau vyksta Lietuvoje pagal naujausias ES iniciatyvas: dividendų lengvatos apribojimo tolesni žingsniai, suintensyvėjęs bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių mokesčių administratorių, tikėtinos tendencijos dėl įpareigojančių išaiškinimų ir išankstinių kainodaros susitarimų, dvišalio susitarimo procedūros dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo (MAP - Mutual Agreement Procedure) ir kt.?
 • Kokie Lietuvos ketinimai sandorių kainodaros srityje pagal EBPO rekomendacijas?
Vilma Vildžiūnaitė / LR finansų ministerijos vyriausioji patarėja
11:45 - 12:15

Kovos su mokesčių vengimu direktyva: ką reikia žinoti ir kaip pasiruošti Lietuvos verslui

 • Pagrindinės naujos Direktyvos taisyklės
 • Kiek ir kaip šios taisyklės paveiks Lietuvos verslą: praktiniai taikymo pavyzdžiai
 • Kaip pasiruošti būsimiems pakeitimams?
Rokas Daugėla / Advokatų kontoros COBALT mokesčių praktikos grupės vadovas
12:15 - 12:35

ES ir EBPO iniciatyvų įtaka Lietuvos sandorių kainodarai: praktiniai aspektai

 • Lietuvos sandorių kainodaros detalumo lygis jau dabar lenkia kai kurias Europos šalis – ko laukti toliau?
 • Kokia ES ir EBPO iniciatyvų įtaka pastebima sandorių kainodaros patikrinimuose jau dabar ir kur toliau krypsta fokusas: vis didėjantis dėmesys verslo turiniui (business substance), nauji nuolatinių buveinių klausimai ir pelno priskyrimas joms, vertės grandinės analizė ir kt.
 • Praktiniai patarimai verslui
Nerijus Nedzinskas / PwC partneris, mokesčių ir teisės skyriaus Lietuvoje vadovas
12:35- 12:50

Dalyvių klausimai

12:50 - 13:50 Pietūs
III-oji sesija. Kitos ES ir EK iniciatyvos apmokestinimo srityje
13:50 - 14:15

Finansinio skaidrumo plėtra: bankų vaidmuo

 • Kokia informacija ir kaip bus prieinama mokesčių administratoriams
 • Sąskaitų informacijos konfidencialumas praeityje, dabar ir ateityje
 • Automatinis keitimasis informacija mokesčių tikslais
 • Skaidrumo plėtros poveikis mokesčių mokėtojams
Ramūnas Riazanskis / „Swedbank“ Privačiosios bankininkystės departamento konsultantas
14:15 - 14:40

ES valstybės pagalbos taisyklės – kodėl tai aktualu Lietuvos verslui?

 • Nyderlandų, Belgijos ir Liuksemburgo patirtis dėl Europos Komisijos sprendimų išieškoti Apple, Starbucks ir kitų bendrovių nesumokėtus mokesčius
 • Ar valstybės pagalba suderinama su užsienio investuotojams taikoma apsauga?
 • Kaip naujos ES valstybės pagalbos taisyklės palies Lietuvos verslą?
Elena Vėgėlytė / Advokatų kontoros COBALT mokesčių patarėja
14:40 - 15:00

Dalyvių klausimai ir konferencijos apibendrinimas

Rokas Daugėla
Rokas Daugėla
Advokatų kontoros COBALT mokesčių praktikos grupės vadovas

Rokas yra COBALT Lietuvos biuro Mokesčių teisės praktikos grupės vadovas, vadovaujantis teisininkas, mokesčių patarėjas. Tarptautinio žinynų „Legal 500“, „Chambers Europe“ ir „Tax Directors Handbook“ Rokas yra rekomenduojamas kaip vienas pirmaujančių mokesčių teisės specialistų Lietuvoje. Rokas yra baigęs tarptautinės mokesčių teisės magistro studijas, be to profesines žinias gilino vienoje pirmaujančių Nyderlandų advokatų kontorų „Loyens & Loeff“ Amsterdame. Jo specializacijos sritys: įmonių veiklos apmokestinimo ir struktūrų optimizavimas, tarptautinis apmokestinimas, mokestinė rizika ir jos valdymas.

Nerijus Nedzinskas
Nerijus Nedzinskas
PwC partneris, mokesčių ir teisės skyriaus Lietuvoje vadovas

Nerijus vadovauja mokestinių peržiūrų ir patikrinimų projektams bei atstovauja klientus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei teismuose.
Nerijus rengia mokesčių optimizavimo struktūras, konsultuoja sandorių kainodaros ir kitais mokesčių klausimais finansų, nekilnojamojo turto, telekomunikacijų, pramonės, farmacijos ir kituose sektoriuose veikiančias didžiausias Lietuvos ir užsienio bendroves.
Nerijus yra asociacijos „Investuotojų forumas“ mokesčių darbo grupės narys, taip pat dalyvauja asociacijų British Chamber of Commerce ir American Chamber of Commerce veikloje.

Isabel Verlinden
Isabel Verlinden
PwC partnerė, pasaulinio tinklo sandorių kainodaros praktikos lyderė

Isabel Verlinden yra PwC partnerė, pasaulinio tinklo sandorių kainodaros praktikos lyderė bei pasaulinio tinklo mokesčių vadovų komandos narė (angl. - PwC’s Global Transfer Pricing Leader and Member of PwC’s Global Tax leadership team).

Isabel taip pat yra viena iš 18 išrinktų nevyriausybinių atstovų Europos Komisijos Jungtiniame sandorių kainodaros forume. Ji yra užmezgusi ir palaiko profesinius ryšius tiek su Europos šalių kompetetingųjų institucijų mokesčių pareigūnais, tiek ir su EBPO valstybių-narių (ir kandidačių) mokesčių atstovais.

Ji yra reguliariai kviečiama konsultuoti teisės aktų kūrėjus (pvz., besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse) jiems rengiant tvarias sandorių kainodaros taisykles.  

Be to, Isabel dėsto sandorių kainodarą įvairiose akademinėse institucijose bei aktyviai prisideda rengiant straipsius bei knygas apie tarptautinius mokesčių ir verslo klausimus. Šiandienai ji yra jau daugiau bei 100 publikacijų ir knygų bendraautorė.

Vilma Vildžiūnaitė
Vilma Vildžiūnaitė
LR finansų ministerijos vyriausioji patarėja

Ioanna Mitroyanni
Ioanna Mitroyanni
Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato atstovė

Ioanna Mitroyanni yra Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato (DG TAXUD) pareigūnė, atsakinga už mokesčių politikos klausimus pelno mokesčio apmokestinimo srityje. Komisijoje p. Mitroyanni pradėjo dirbti 2008 m. balandį, Londono universitete apsigynusi daktaro disertaciją tarptautinių įmonių grupių apmokestinimo tema. Nuo to laiko ji darbavosi ES įmonių mokesčių teisės srityje ir aktyviai dalyvavo rengiant mokesčių teisės aktų projektus ir derinant juos su valstybėmis narėmis Taryboje. Du iš paskutinių p. Mitroyanni įgyvendintų projektų – neseniai priimta Kovos su mokesčių vengimu Direktyva ir atnaujinta iniciatyva dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės.

Ramūnas Riazanskis
Ramūnas Riazanskis
„Swedbank“ Privačiosios bankininkystės departamento konsultantas

Elena Vėgėlytė
Elena Vėgėlytė
Advokatų kontoros COBALT mokesčių patarėja

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva